استخدام راننده برای پیتزاشاپ

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام راننده برای پیتزاشاپ تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک راننده برای پیتزاشاپ در منطقه ایسوم Kt190sf نیاز هست دوستانی که قصد همکاری دارن به شماره زیر پیام بدهند

07394444****