استخدام راننده برای پیتزاشاپ لیورپول

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام راننده برای پیتزاشاپ لیورپول تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک راننده برای کار در پیتزاشاپ در لیورپول نیازمندیم. برای 4 الی 5 روز کاری

شماره تماس: 0755542****