استخدام دلیوری پیتزاشاپ لیورپول

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام دلیوری پیتزاشاپ لیورپول تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نفر دارنده گواهینامه موتور جهت شش الی هفت روز کار در پیتزاشاپ نیازمندیم. جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید:

0740004****