استخدام در کافی شاپ

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام در کافی شاپ تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام در کافی شاپ
به یک همکار برای کار در کافی شاپ در منطقه ی اجور نیازمندیم.ساعت کار7:30 صبح تا 3:30 بعدازظهر
شخص باید دارای سابقه کاری در کافی شاپ و تسلط کافی به زبان انگلیسی باشد.
شماره تماس: 0788284**