استخدام در رستوران غرب لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام در رستوران غرب لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به افرادی با تجربه و اجازه کار در رستورانی در غرب لندن منطقه ایلینگ با حقوق مکفی ( آشپزخانه ، سالن) نیازمندیم

لطفا جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید.

0754369****