استخدام در بنگاه معاملات ملکی انگلیس

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام در بنگاه معاملات ملکی انگلیس تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک خانم یا اقا مسلط به زبان انگلیسی وتجربه کار در estate agency نیازمندیم
همچنین چند خانم برای خدمات نظافت کاری نیازمندیم
شماره تماس

0783074****