استخدام در آرایشگاه مردانه لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام در آرایشگاه مردانه لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک اقا جهت همکاری در آرایشگاه مردانه با سابقه کار و تسلط به زبان انگلیسی در منطقه New Barnet نیازمندیم.

0738806****