استخدام خیاط حرفه ای و نیمه حرفه ای در لندن و سراسر انگلستان

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام خیاط حرفه ای و نیمه حرفه ای در لندن و سراسر انگلستان تماس بگیرید

توضیحات شغل

استخدام
خیاط حرفه ای و نیمه حرفه ای در لندن و سراسر انگلستان

لطفا در واتساپ پیام بفرستید.

0753413****
Eli
سپاسگذارم 🌹