استخدام خانم در Laundry و Drycleanig در جنوب لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام خانم در Laundry و Drycleanig در جنوب لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک نفر خانم جهت کار در مغازه Laundry و Drycleanig مسلط به زبان نیازمندیم در منطقه جنوب لندن se279au

لطفا پیش از تماس آدرس را چک کنید

شماره تماس: 0785748****