استخدام خانم در کافی شاپ لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام خانم در کافی شاپ لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک همکار خانم جهت کار در کافی شاپ نیازمندیم.آشنایی به زبان و تجربه کار در کافی شاپ الزامیست.

0793063****