استخدام خانم در کافی شاپ لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام خانم در کافی شاپ لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند همکار ترجیحا خانم جهت کار در آشپزخانه کافی شاپ در لندن منطقه London-NW4 نیازمندیم. اجازه کار الزامیست.

شماره تماس: 0747818****