استخدام خانم در رستوران لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام خانم در رستوران لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به خانومی آشنا به زبان انگلیسی جهت کار در رستوران نیازمندیم در منطقه nw11

لطفا از ساعت 5 بعدازظهر تا 7عصر تماس بگیرید:

0746683****