استخدام خانم در رستوران ایرانی لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام خانم در رستوران ایرانی لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک خانم آشنا به درست کردن انواع juice و milkshake و آشنا به کار بار در ستوران ایرانی در محدوده nw2 فقط برای روزهای جمعه شب و شنبه شب نیازمندیم. با شماره زیرتماس بگیرید:

0787789****