استخدام خانم در آرایشگاه منچستر

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام خانم در آرایشگاه منچستر تماس بگیرید

توضیحات شغل

به دو خانم وارد به کار بند انداختن و وکس صورت و ابرو در منچستر در منطقه Manchester-Salford مسلط به زبان انگلیسی نیازمندیم. شماره تماس:

0773702****