استخدام خانم جهت آشپزی منزل لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام خانم جهت آشپزی منزل لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک خانم برای آشپزی در منزل ( یکبار در هفته) در منطقه SE13 5LS در لندن نیازمندیم.

در صورت تمایل با شماره زیر تماس بگیرید:

0785226****