استخدام خانم برای نظافت منزل

12/06/1401
10پوند / در ساعت

توضیحات شغل

با سلام به ی خانم جهت انجام امور منزل و تمیز کاری بصورت روزانه نیازمندیم
ساعتی ۱۰£ پرداخت میشه
North west London

Soltani8509