استخدام استف در رستوران شمال لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام استف در رستوران شمال لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

کافه رستوران واقع در شمال لندن نیاز به تعدادی استف داخل آشپزخانه و سالن دارد. در صورت تمایل با شماره زیر تماس بگیرید. اجازه کار الزامی است. ساعت تماس دو بعدازظهر به بعد

0777834****