استخدام استف در رستوران ایرانی

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام استف در رستوران ایرانی تماس بگیرید

توضیحات شغل

رستوران ایرانی صدف گاردن واقع در campden hill road w8

نیاز به تعدادی استف دارد

ساعت تماس 3 الی 9 شب

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید

0778929****