استخدام استف باتجربه پیتزاشاپ اولدهم

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام استف باتجربه پیتزاشاپ اولدهم تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک استف با تجربه برای کار در پیتزاشاپ در Oldham Road-M40 نیازمندیم. داشتن اجازه کار و تجربه الزامیست. ساعت تماس از4عصر به بعد. شماره تماس

0744790****