استخدام استف باتجربه منچستر

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام استف باتجربه منچستر تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک استف با تجربه و کاربلد برای کار در پینزاشاپ در منچستر منطقه Manchester -M46 نیازمندیم.

شماره تماس: 0790923****