استخدام آرایشگر و منشی در سالن آرایشگاه

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر و منشی در سالن آرایشگاه تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک آرایشگر و یک منشی ( رسپشن ) در منطقه واتفورد نیازمندیم. اگر کسی تجربه کار در آرایشگاه (زنانه یا مردانه ) دارد تماس بگیرید:

0759366****