استخدام آرایشگر مردانه لیورپول

24/01/1402
110پوند / در روز
ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر مردانه لیورپول تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک آرایشگر مردانه حرفه ای برای پنج روز ثابت با دستمزد روزانه 110 پوند در شرق لیورپول منطقه Liverpool -St.Helens- WA10 6SH نیازمندیم. داشتن جواب الزامیست.

شماره تماس: 0747717****