استخدام آرایشگر مردانه باتجربه لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر مردانه باتجربه لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک آرایشگر مردانه باتجربه و زبان انگلیسی خوب و با داشتن اجازه کار برای 4تا 5 روز در هفته در بولتون نیازمندیم.

شماره تماس: 0744557****