استخدام آرایشگر ماهر Leeds-Otley

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر ماهر Leeds-Otley تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک آرایشگر ماهر و با تجربه نیازمندیم برای منطقه Leeds-Otley هر چند روزکه بخواهد میتواند کار کند و حقوق خوبی هم براش در نظر دارم در صورت تمایل لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:

0788254****