استخدام آرایشگر ماهر در لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر ماهر در لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک آرایشگر ماهر ( مرد یا زن ) برای کار آرایشگری مردانه در شمال فینچلی نیازمندیم ( پارت تایم یا فول تایم ) با شماره زیر تماس بگیرید

0745566****