استخدام آرایشگر در شرق لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر در شرق لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند آرایشگر زنانه و مردانه با سابقه کاری در منطقه شرق لندن (Barking Station) نیازمندیم لطفا با تلفن زیر تماس بگیرید:

0788656****