استخدام آرایشگر خانم شرق لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر خانم شرق لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک ارایشگر خانم با تجربه در شرق لندن منطقه barking نیازمندیم:

ترجیحا 25 تا 33 ساله و شیک پوش و مسلط با انگلیسی

0737937****