استخدام آرایشگر خانم در لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر خانم در لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به چند نفر آرایشگر خانم که توانایی اصلاح موس مردانه را داشته باشد در منطقه لندن سنترال w1 نیاز داریم.با شماره زیر تماس بگیرید:

0737777****