استخدام آرایشگر حرفه ای در لندن

ارسال درخواست

با کارفرما تماس بگیرید

برای درخواست با استخدام آرایشگر حرفه ای در لندن تماس بگیرید

توضیحات شغل

به یک آرایشگر حرفه ای خانم با سابقه کار و مسلط به زبان انگلیسی که به تمام کارهای مو وارد باشد در منطقه Camden London نیازمندیم با شماره زیر تماس بگیرید

0780080****